Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 Veebipoe iqkids24.ee isikuandmete vastutav töötleja on Erateks Trading OÜ (registrikood 10305315) juriidilise aadresiga Harjumaa,   Tallinn, Mahtra 30 - 31, 13811,e-kiri  info@iqkids.ee 

Erateks Trading OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Erateks Trading OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- kauba kohaletoimetamise aadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.

 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@4family.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

 hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;
● toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;
● funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Näiteks võib veebileht teile näidata kohalikku ilmateadet või liiklusuudiseid, salvestades selleks küpsises andmed piirkonna kohta, kus parasjagu asute. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebilehtede muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist;
● käitumisel põhinevad reklaamiküpsised – neid küpsiseid kasutatakse teie isiksuse ja huvide vaatepunktist olulisemate reklaamide kuvamiseks. Lisaks aitavad need piirava ühe ja sama reklaami nägemiskordade arvu ning mõõta reklaamikampaaniate tõhusust. Neid paigaldavad tavaliselt veebilehe haldaja loal reklaamivõrgustikud. Reklaamiküpsised jätavad meelde, et olete külastanud teatud veebilehte, ning seda teavet jagatakse teiste organisatsioonide, näiteks reklaamijatega. Sihtimis- ehk reklaamiküpsised on sageli seotud teise organisatsiooni pakutava veebilehe funktsionaalsusega.

Kolmandate isikute küpsised

Kolmandatel isikutel, kellega oleme sõlminud eraldi sellekohase kokkuleppe, võimaldame me kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, kogumaks teavet teie veebilehe kasutamise viiside kohta. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad (1) äripartnerid, kes koguvad teavet selle kohta, kui vaatate mõnda nende veebilehel kuvatavat reklaami või olete sellega interaktsioonis; ja (2) reklaamivõrgustikud, mis koguvad teavet teie huvide kohta, kui vaatate mõnda nende reklaami või olete sellega interaktsioonis.
Kolmandate isikute kogutud teavet kasutatakse teie huvide või eelistuste prognoosimiseks, võimaldamaks neil kuvada selle veebilehel või teistel internetis leiduvatel lehtedel teie arvatavatele huvidele kohandatud reklaame või turundusmaterjale.
Teenustes huvipõhiseid reklaame kuvavatel äripartneritel ja reklaamivõrgustikel on piiratud juurdepääs väikesele hulgale teie profiili ja seadet puudutavale teabele, mis on vajalik teie arvatavatele huvidele kohandatud reklaamide kuvamiseks. Seejuures on võimalik, et nad taaskasutavad seda väikest andmehulka ka teistel veebilehtedel või teistes teenustes.
Me ei jaga sellist kolmandate isikutega teavet, mis võimaldaks teie isiku tuvastamist (nagu e-posti aadress); siiski võib neil olla juurdepääs teie kasutatavat seadet puudutavale teabele (nagu IP- või MAC-aadress). Meil puudub juurdepääs nende kolmandate isikute poolt teie huvide kohta teabe kogumiseks kasutatavatele tehnoloogiatele ja kontroll nende üle ning siinne poliitika ei hõlma kolmandate isikute andmetöötlusmeetodeid. Kui selles dokumendis käsitletud juhud välja arvata, ei ole meil kontrolli nende kolmandate isikute tegevuse üle.